Skip to main content

Jasper Rigole

Outnumbered


Sinds 2005 werkt Jasper Rigole aan zijn multimediale project Het Internationaal Instituut voor de Conservatie, Archivering en Verspreiding van Andermans Herinneringen (IICAVAH). In dit project staat zijn archief van films, foto's en voorwerpen centraal. Deze steeds groeiende verzameling bestaat uit gevonden egodocumenten, voornamelijk afkomstig van rommelmarkten en tweedehandswinkels. Deze herinneringsdocumenten verwerkt hij via foundfootage-technieken zoals 'cut & paste' tot autonome kunstwerken (films, installaties en grafische werken) waarbij hij zowel compilatie, collage en appropriatie als techniek gebruikt. Door te focussen op de subjectieve kant van zowel het produceren als het raadplegen van het geheugen, tracht hij te reflecteren over het begrip identiteit (van het individu, het collectief, de geschiedenis, het archief,...). Door de verweesde herinneringen opnieuw te verspreiden via exposities, filmscreenings en online projecten tracht hij tevens de originele emotionele waarde van de herinneringen te herstellen.  

(Balthazar Koersveld) 


Outnumbered
Outnumbered
An Elementary Taxonomy of Collected Memory
An Elementary Taxonomy of Collected Memory
Fading Memory
Paradise Recollected
Paradise Recollected
Working towards a formal solution seems to be the goal of many artists nowadays
Manuel Concerning the Archiving of Other People's Memories
Manuel Concerning the Archiving of Other People's Memories


Kunstenpunt

Steunpunt voor beeldende kunsten, podiumkunsten en klassieke muziek.