Skip to main content

Kelly Schacht


In een tijd waarin de begrippen 'nieuw' en 'uniek' erg relatief zijn geworden, speelt Kelly Schacht met de noties auteurschap en originaliteit in haar werk. Zowel momenten als objecten uit het verleden worden herdacht en leveren een nieuwe esthetische ervaring op. Kelly Schacht eigent zich een gulle vorm van vrijheid toe in haar werk, door intens samen te werken met artiesten, acteurs, designers én haar publiek. Op die manier wordt de kunstenaar de 'katalysator' van tal van interpretaties en persoonlijke ervaringen, die zo een eigen toekomst krijgen. Kunstenpunt

Steunpunt voor beeldende kunsten, podiumkunsten en klassieke muziek.