Skip to main content

Maarten Vanden Eynde

The Other Side


Maarten Vanden Eynde is een Belgisch kunstenaar die woont en werkt in Brussel (BE) en Saint Mihiel (FR). Vanden Eynde’s artistieke praktijk krijgt vorm in zowel sculptuur, video, fotografie, installatie en performance, en is vaak contextgebonden. Vanuit de invalshoek van de veranderingen die gepaard gaan met globalisering stelt Vanden Eynde in zijn praktijk vragen bij evolutie; wat is vooruitgang? Gaan we überhaupt vooruit? Waar naartoe? En waarom?

'In mijn werk zet ik de tijd stil en probeer een proces of een gevolg ervan te vatten. Dat doe ik enerzijds door autonome beelden te maken met uiteenlopende materialen, die de pols van de tijd voelen en balanceren tussen het tijdelijke en het tijdloze. En anderzijds door te infiltreren in het nu en via ingrepen, performances en tijdelijke acties de loop der dingen meer direct te beïnvloeden. Soms vooruitblikkend naar de toekomst van gisteren, soms terugkijkend naar het verleden van morgen.'


The Other Side
Oil Bubble
IKEA Vase
Brick Era +/-2000 A.D
Homo Stupidus Stupidus
Maarten Vanden Eynde - Genetologisch Onderzoek N° 23, 2005
Maarten Vanden Eynde - Industrial Evolution & Industrial Devolution, 2009-2010
Plastic Reef
P.O.P. / Portable Oil Peak
Preservation of Ikea tea-cup
Taxonomic Trophies
Restauration du Lac de Montbel

Residenties (selectie)

Kunst in publieke ruimte (selectie)Kunstenpunt

Steunpunt voor beeldende kunsten, podiumkunsten en klassieke muziek.