Skip to main content

Hou Chien Cheng

The Good News


Het werk van Hou is autobiografisch, zowel visueel als theoretisch. Hij creëert een persoonlijke mythologie of, zoals sommigen zouden zeggen, hij doet aan micro-historisch onderzoek. Hou gebruikt persoonlijke ervaringen als voorwerpen waarmee hij zijn leven en de dingen rondom hem portreteert. Deze portretten bieden vaak een antwoord op sociale relaties en propageren een zekere universaliteit.
Al zijn projecten focussen op het onderzoek van mensen, en de vertaling van hun bezorgheden in performatieve sculpturen, teksten of installaties. Het implementeren van zelf-representatie is extreem belangrijk voor Hou: door er portretten van te maken probeert Hou fundamentele concepten te onderzoeken en uit te klaren hoe het individu en de wereld kan worden begrepen.


The Good News
The Good News
Fiction Quotes Fiction, Reality Vanishes
Fiction Quotes Fiction, Reality Vanishes
Fiction Quotes Fiction, Reality Vanishes
Fiction Quotes Fiction, Reality Vanishes
Her Life (twee projectiles)
Her Life (twee projectiles)
All the Others
All the Others
A Screenplay, Scene III
Cheng has tried to read that book
Cheng has tried to read that book
Cheng has tried to read that book
Cheng has tried to read that book

Residenties (selectie)Kunstenpunt

Steunpunt voor beeldende kunsten, podiumkunsten en klassieke muziek.