Hans Segers

  • kunstenaar
1952
Antwerpen
België

Beurzen (selectie)

… Het werk van Hans Segers omvat een picturaal onderzoeksterrein waarvan de kern bestaat uit het ensceneren, het groeperen en het ordenen van beelden uit het vocabularium van de schilderkunst om een alternatieve lezing ervan te bekomen.
 Hans Segers omschrijft dan ook welbewust deze clusters van beeldende elementen en communicatie ruimtes tussen zijn werken, 'volzinnen'.
 " …deze 'volzinnen' zijn assemblages van tekeningen, schilderijen of andere beschilderde objecten die 'gevonden' afbeeldingen tonen afkomstig uit de wereld van het geschilderde beeld. Beelden, die ik gekopieerd en bewerkt heb volgens een welbepaalde code, zijn geïsoleerd, geleegd en geneutraliseerd en wekken, op die manier getransformeerd, de mogelijkheid op tot een alternatieve lezing." H.S.
Deze vorm van dé-contextualiseren en het zich toe-eigenen van objecten loopt doorheen het ganse werk van Hans Segers en staat vandaag in het centrum van zijn onderzoek.
Gwénola Menou, Analogues, Maison d’édition pour l’art contemporain, Arles, France

Fout ontdekt op deze pagina?
Laat het ons weten.