Skip to main content

Roberta Gigante


Tijdens haar studies beeldende kunst en podiumkunsten was Roberta Gigante heel erg betrokken in performances, die geïnspireerd waren door het werk van de Poolse theatervernieuwer Grotowski. Zijn onderzoek was gebaseerd op zijn geloof dat een mens mentale aspecten fysiek kan uitdrukken, zonder beroep te doen op woorden. 

Het lichaam en de interacties van dat lichaam met de ruimte eromheen, zijn een centraal thema in haar vroegere en huidige onderzoek. Gigantes interventies in de de publieke ruimte versterken of werken in op reeds aanwezige kleinere dingen of gebeurtenissen. Haar werken grijpen in op het publieke weefsel, ruimtes worden op subtiele wijze geladen, en worden plaatsen voor een ‘ander’ soort ontmoeting. 

Roberta Gigante is sterk gefascineerd door alles wat niet (onmiddellijk) zichtbaar is, in interne of vergeten vormen, in kleine verhalen en in het plezier van de verwondering in het alledaagse. Ideeën, beelden en verhalen die haar komen aanwaaien, vormen het vertrekpunt van studie, onderzoek en ontwikkeling binnen verschillende disciplines: akoestiek, weerstand van materiaal, ruimtelijke perceptie en proprioceptie, geologie, plantkunde, ethologie, antropologie, enz. Dit leidt tot objecten en installaties die zich specifiek verhouden tot een bepaalde ruimte, of tot de mensen in die ruimte.

Residenties (selectie)

Kunst in publieke ruimte (selectie)Kunstenpunt

Steunpunt voor beeldende kunsten, podiumkunsten en klassieke muziek.