Kasper Andreasen

  • kunstenaar

Residenties (selectie)

Het werk van Kasper Andreasen omvat tekeningen, drukwerk, en video's, waarbij de nadruk ligt op het in kaart brengen, het indexeren, en het archiveren.
 De spanning tussen de handeling van het tekenen en die van het schrijven staat centraal in zijn werk. Zijn werken reflecteren vaak over de betekenis van plekken en (land)kaarten en hoe ze gelezen kunnen worden. Zijn projecten nemen vaak de vorm van een installatie of een archief aan, en leggen een gelaagd en poëtisch proces bloot. Hij produceert kunstenaarsboeken en ontwikkelt daarbij specifieke onderzoeksmethodes om te achterhalen hoe een concept al of niet inherent verweven zit in de manier waarop het gereproduceerd wordt, of het nu tekeningen, schilderijen, collages, video's of gecombineerde media betreft. In 2010 werkte hij aan de permanente installatie en het boekproject 'Land Route' voor het Letterkundig Museum in Den Haag. Samen met de schrijver en ontwerper Louis Lüthi, cureerde hij in 2007 'Speaking of Which…', een curiositeitenkabinet over taal en drukwerk bij Le Comptoir in Luik. In 2014 presenteerde hij het tentoonstellingsproject 'The Place of Writing' in het Cultureel Centrum Hasselt
 (CCHA).
 
 Kasper Andreasen CV

Fout ontdekt op deze pagina?
Laat het ons weten.