Kasper Andreasen

  • kunstenaar
Het werk van Kasper Andreasen omvat tekeningen, drukwerk, en video's, waarbij de nadruk ligt op het in kaart brengen, het indexeren, en het archiveren. De spanning tussen de handeling van het tekenen en die van het schrijven staat centraal in zijn werk. Zijn werken reflecteren vaak over de betekenis van plekken en (land)kaarten en hoe ze gelezen kunnen worden. Hij produceert kunstenaarsboeken en ontwikkelt daarbij specifieke onderzoeksmethodes om te achterhalen hoe een concept al of niet inherent verweven zit in de manier waarop het gereproduceerd wordt, of het nu tekeningen, schilderijen, collages, of gecombineerde media betreft. In 2017 en 2018 cureerde hij twee grootschalige tentoonstellingen, met namens  ‘Flip' en 'Copy Construct' . Hier lag de focus op reproductie, film, kunstenaarsboeken en hun relatie met andere media.

Fout ontdekt op deze pagina?
Laat het ons weten.