Skip to main content

Kasper Andreasen

Sketch Map No. 3 Kasper Adreasen


Het werk van Kasper Andreasen omvat tekeningen, drukwerk, en video's, waarbij de nadruk ligt op het in kaart brengen, het indexeren, en het archiveren. De spanning tussen de handeling van het tekenen en die van het schrijven staat centraal in zijn werk. Zijn werken reflecteren vaak over de betekenis van plekken en (land)kaarten en hoe ze gelezen kunnen worden. Hij produceert kunstenaarsboeken en ontwikkelt daarbij specifieke onderzoeksmethodes om te achterhalen hoe een concept al of niet inherent verweven zit in de manier waarop het gereproduceerd wordt, of het nu tekeningen, schilderijen, collages, of gecombineerde media betreft. In 2017 en 2018 cureerde hij twee grootschalige tentoonstellingen, met namens  ‘Flip' en 'Copy Construct' . Hier lag de focus op reproductie, film, kunstenaarsboeken en hun relatie met andere media.


Sketch Map No. 3 Kasper Adreasen
The Hasselt Projection, Kasper Andreasen, 2014
Sketch Map No. 1 & 2 Kasper Adreasen 2014
Horizon, Kasper Andreasen, 2013
Forest Gate, Kasper Andreasen, 2013
Panel No. 3, 5, 17, & 25, Kasper Andreasen
Writing Over (Atlas), Kasper Andreasen, 2012
Writing Over (Atlas Archive), Kasper Andreasen, 2012
Proofs,  Kasper Andreasen, 2005-2015
Inverse Leo Belgicus, Kasper Andreasen, 2010
Promo, 2007–… (ongoing series), Kasper Andreasen
Proofs II,  Kasper Andreasen, 2005-2015
The Writing of the Land, Kasper Andreasen, 2010
Untitled (Homofaber), 2006, Kasper Andreasen
Speaking of Which, Kasper Andreasen, 2007

Residenties (selectie)

Kunst in publieke ruimte (selectie)Kunstenpunt

Steunpunt voor beeldende kunsten, podiumkunsten en klassieke muziek.