Skip to main content

Kasper Andreasen

P/A/N/E/L/S and Proofs


Het werk van Kasper Andreasen omvat tekeningen, drukwerk, en video's, waarbij de nadruk ligt op het in kaart brengen, het indexeren, en het archiveren. De spanning tussen de handeling van het tekenen en die van het schrijven staat centraal in zijn werk. Zijn werken reflecteren vaak over de betekenis van plekken en (land)kaarten en hoe ze gelezen kunnen worden. Hij produceert kunstenaarsboeken en ontwikkelt daarbij specifieke onderzoeksmethodes om te achterhalen hoe een concept al of niet inherent verweven zit in de manier waarop het gereproduceerd wordt, of het nu tekeningen, schilderijen, collages, of gecombineerde media betreft. In 2017 en 2018 cureerde hij twee grootschalige tentoonstellingen, met namens  ‘Flip' en 'Copy Construct' . Hier lag de focus op reproductie, film, kunstenaarsboeken en hun relatie met andere media.


P/A/N/E/L/S and Proofs
Frame Work
Proofs 2020
Panel No.69 (Reoccurrence) 2016
Forest Gate  2013
Panel No. 29 (Horizon), 2013
Writing Over (Atlas), 2012
Writing Over (Atlas Archive), 2012
Inverse Leo Belgicus, 2010
The Writing of the Land, 2010
The Writing of the Sea, 2007
Untitled (Homofaber), 2006
Speaking of Which, 2007
Sketch Map No. 1 & 2, 2014
Sketch Map No. 3

Residenties (selectie)

Kunst in publieke ruimte (selectie)Kunstenpunt

Steunpunt voor beeldende kunsten, podiumkunsten en klassieke muziek.