Skip to main content

Cédric Noël

La Chambre de Tania


Cédric Noël is een beeldend kunstenaar. In zijn kunstwerken gaat hij dieper in op de aard van het beeld en vooral op de mentale processen die te maken hebben met de creatie en de perceptie van het beeld. Zijn werk wordt gevoed door methodes afkomstig uit het wetenschappelijk onderzoek die hij toepast op allerlei beelden uit de actualiteit, film en reclame en waarvan de impact op de hersenen geregistreerd wordt aan de hand van statistische metingen. Cédric Noël brengt zijn verhouding tot de wereld in beeld, een vreemde en bevreemdende verhouding die verduidelijkt wordt aan de hand van tekeningen, video’s en installaties. Hij speelt met vormen en talen die de toeschouwer confronteren met een polymorf en soms bovennatuurlijk universum. Dikwijls wordt de toeschouwer betrokken bij het werk, waarbij de perceptie integraal deel uitmaakt van het kunstwerk. 


La Chambre de Tania
The Golden Hour
phénomène triangulaire apparition touffue nuée lisse exaltation grasse ...
phénomène triangulaire apparition touffue nuée lisse exaltation grasse ...
Enregistrement
Ma Représentation
Ma Représentation
SENSASS /directive images/5/
big bang périodique
les douleurs de l'effet strop
Direct Interest Area
Ein Reich
Modèle vidéographie de l'appareil rêve
Les Evanescents
Unité (belgian flag)


Kunstenpunt

Steunpunt voor beeldende kunsten, podiumkunsten en klassieke muziek.