Skip to main content

Ludwig Vandevelde

Boekt 2021-2022


De huidige werken zijn het resultaat van een artistieke ontwikkeling van veertig jaar. 
In die tijdsspanne reduceerden zich geleidelijk de genres, de stijl, schaal, thema’s en motieven. Wat overblijft is de essentie van een persoonlijke artistieke visie die zich richt op het genre van het stilleven. De sanguine-tekeningen en houtsculpturen worden uitgevoerd vanuit een langzaamaan verworven meesterschap. 
 
De kunst van het stilleven is bij uitstek de kunst van het introverte, het bescheidene en het intimistische. 
Ze vertrekt vanuit de waarneming van het ‘gewone’, het vertrouwde alledaagse. In het aandachtig observeren van schijnbaar banale objecten komen de dingen tot stilstand. Daardoor is de kunst van het stilleven een kunst van beschouwing, bespiegeling en contemplatie. 
De weergave van deze objecten leidt naar een figuratieve, realistische representatie. Ze wordt gekenmerkt door een atmosfeer van traagheid en verstilling. Deze kunst is meditatief. 
 
Niets in de weergave mag afleiden. Ze ontstaat door een volgehouden concentratie. 
Dat vereist grote technische beheersing en een ingehouden virtuositeit. De kunstenaar dient het beeld en bijgevolg stelt hij zich gereserveerd op. Zelfs een onderkoelde emotionaliteit mag de representatie niet vertroebelen. Zo wint het beeld aan scherpte. 
 
Elke toeschouwer die met empathie naar het beeld kijkt geraakt verbonden met zowel de afbeelding, als met het afgebeelde. Hij kijkt naar het schone van de kleine dingen. In de herkenning ontstaat een gevoel van verbondenheid. 


Boekt 2021-2022
Stilleven met kaars en peer 2022
Stilleven met twee kaarsen 2022
Stilleven met kaars 2022
Stilleven met twee peren 2020
Stilleven met zes peren 2020
Twee peren in schaal (versie1), 2021
Twee peren in schaal (versie 2), 2021
Twee peren in schaal (versie 3), 2021
Twee peren in schaal (versie 4), 2021


Kunstenpunt

Steunpunt voor beeldende kunsten, podiumkunsten en klassieke muziek.