Skip to main content

Peter Lagast


'De laatste jaren focust Peter Lagast zich op beelden die een relatie hebben met "de plek", de plaats waarin ze gemaakt zijn ("homework", "studio", …), maar evenzeer de plekken die hij aandeed via reizen (met een bijzondere voorliefde voor het desolate landschap en de "self-made architectuur"). Deze beelden verwerkt hij vanuit verschillende disciplines, die elkaar kunnen overlappen, recuperatie indachtig.’Kunstenpunt

Steunpunt voor beeldende kunsten, podiumkunsten en klassieke muziek.