William Sweetlove

  • kunstenaar
Als een voldragen nihilist gaat Sweetlove tewerk met oog voor detail en het plezier om het tenietgaan van een totaalvisie op de dingen. De uitbeelding van deze toestand is toe te schrijven aan
 de feitelijke reconstructie van het verhalend model.
 Het beeld is de drager van een emotioneel netwerk verbonden met uitermate onzekere emotionele toestanden. Het teniet doen van de kloof tussen verschillende stijlen, alsook tussen het verleden en het heden.
 Verscheidene culturele klimaatkenmerken vermengen zich om een samengesteld beeld te vormen dat naar buiten dringt in vele richtingen, in overeenstemming met een mobiel systeem van ruimtelijke verhoudingen.
 Als inderdaad de kunstenaar een totale nihilist is dan vervolmaakt het kunstwerk ook de overgang naar het onbekende.
SWEETLOVE, WITH IRONIC LOVE AND SWEETNESS.
ACHILE BONITO OLIVA
 CRITIC/Curator Bienale di Venezia

Fout ontdekt op deze pagina?
Laat het ons weten.