Skip to main content

Eline De Clercq

Het Bos


Eline De Clercq verbleef meermaals in Tokyo waar haar stijl evolueerde naar een kritische lezing van de Europese kunstgeschiedenis. 
Haar schilderijen, tekeningen, teksten, installaties en film tonen de onderbelichte aspecten van ecologie en LGBTQIA+. 
Eline werkt aan een ecotoon tussen tuinieren en een intersectionele kunst praktijk. In haar portretten exploreert Eline de verscheidenheid van lesbische en trans mensen, of hoe ziet het gezicht er uit van wie er buiten de norm valt van een museum, galerie, kunst- boek? Sinds 2019 ontwikkelt Eline het ecologische artistieke project de Gesamthof, een lesbische tuin. Deze tuin wordt geactiveerd door rondleidingen over gender diversiteit, dekolonialisme, economie, botanische systemen, klimaatsveranderingen en ecologie. De tuin is een voortdurend veranderend kunstwerk waarbij de mens niet centraal staat en kunst deel uitmaakt van het grotere geheel. Eline kiest ervoor om geen solo tentoonstellingen te maken, en werkt steeds samen met andere intersectionele kunstenaars om de aandacht te vestigen op de inhoudelijk verweven artistieke presentaties.

Hiervoor heeft ze in 2018 Wool Publishing opgericht, een artistiek project dat zowel in de fysieke ruimte als op papier biedt aan multiculturele stemmen. Sinds 2022 start Eline als onderzoeker een participatieve tuin in de Koninklijke Academie in Antwerpen om de studenten verbonden aan de kunstrichtingen te betrekken in het herstel van ecologie en om in de beeldende kunsten de klimaatscrisis en mentale weerbaarheid bespreekbaar te maken.


Het Bos
Het Bos
The To-no book
No Woman is an Island
Unsuspected Violets
Kore presentation
Lesbien·x·nes
Emily Dickinson
Wachtveld publication on art & community gardening
Gesamthof
Gesamthof / Lesbian Garden
Artemisia (Abortion is Health Care)

Residenties (selectie)Kunstenpunt

Steunpunt voor beeldende kunsten, podiumkunsten en klassieke muziek.