Skip to main content

Museum Dhondt-Dhaenens


Het Museum Dhondt-Dhaenens is een private stichting erkend door de Vlaamse Overheid. Als museum ontsluit ze belangrijke moderne en hedendaagse privéverzamelingen met een maatschappelijke relevantie. Als hedendaags kunstencentrum wil ze een actieve rol spelen in het internationale kunstgebeuren. Sinds 2005, met het aantreden van Joost Declercq als directeur, wordt zeer duidelijk gekozen voor een tweesporenbeleid: een museale werking gericht op het onderzoek en de presentatie van de moderne kunst van de twintigste eeuw en een werking als hedendaags kunstencentrum. De essentiële aandachtspunten uit het verleden bleven behouden, namelijk het respecteren van de opties van de stichters en het vertrekken vanuit de specificiteit van de gebouwen en de ligging van het museum Dhondt-Dhaenens. 

Wat betreft de hedendaagse kunstenwerking wordt er voornamelijk voor gekozen om individuele tentoonstellingsprojecten uit te werken. In tegenstelling tot groepstentoonstellingen, kan met deze vorm van tentoonstellen een beter beeld geschept worden van wat de intrinsieke waarde is van een welbepaalde kunstenaar. Het museum Dhondt-Dhaenens wil hierbij steeds een hechte partner zijn van de kunstenaar. Het gezamenlijk ontwikkelen van een project, het elkaar bevragen en steunen in de zoektocht naar de betekenis en functie van kunst staat centraal. Het museum kan met andere woorden nooit enkel een plek zijn voor het tonen van ‘het mooie object’ maar creëert in de eerste plaats een mentale ruimte voor dialoog, reflectie, experiment en creatie.Kunstenpunt

Steunpunt voor beeldende kunsten, podiumkunsten en klassieke muziek.