Skip to main content

Track Report


Track Report rapporteert over het onderzoek in/als kunst. Het is opgevat als een flexibele “papieren presentatieruimte” waarin de kunstenaars/auteurs – binnen de fysieke afbakening van de publicatie – de grootst mogelijke vrijheid genieten in het bepalen van vorm en inhoud. In die zin is Track Report een hybride vorm die zich situeert tussen het kunstenaarsboek en de kunstpublicatie. Bovendien wordt elke publicatie opgevat als een verslag, een spoor (“track”), van een onderzoeksproces en/of -resultaat. Elk jaar verschijnen vier à vijf nummers die door een redactieraad worden uitgekozen.

De verscheidenheid aan onderzoek, discipline, vorm, enzovoort, belichtende verschillende facetten van het onderzoek in de kunsten aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen. Track Report hoopt zo het onderzoek en de onderzoeksactiviteiten niet enkel te documenteren en te stimuleren, maar ook de liefhebber van het onderzoek en de kunsten te informeren en te inspireren.

Tussen 2009 en 2020 publiceerde Track Report vierenvijftig nummers, gaande van eerder conventioneel ogende readers tot alternatieve dragers als uitvouwbare posters en vinylplaten. Allemaal vertegenwoordigen ze op een of andere manier de strategie en de status van artistiek onderzoek in en rond de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen. De rode draad doorheen al deze publicaties is hun materialiteit en plasticiteit. Track Report wordt gedrukt en gedistribueerd en gaat daarmee in tegen de tendens tot radicale digitalisering. Deze fysieke belichaming van scherpzinnig onderzoek, weerspiegelt ook de status van de Academie als onderzoeksgemeenschap die probeert de kloof tussen het verleden en de toekomst te overbruggen door elke dag eigenzinnig in het fysieke heden te blijven.Kunstenpunt

Steunpunt voor beeldende kunsten, podiumkunsten en klassieke muziek.