Skip to main content

Afterall

Afterall


In september 2007 verscheen het allerlaatste nummer van AS, het vertrouwde tijdschrift voor beeldcultuur en mediakritiek dat in 1978 onder de naam Andere Sinema boven de doopvont werd gehouden. Met het afscheid van AS verdwijnt meteen ook een belangrijk stuk Vlaamse intellectuele geschiedenis, een platform waarop decennialang werd gepolemiseerd omtrent (en gereflecteerd op) ontwikkelingen in het brede landschap der hedendaagse beeldcultuur. 

Het M HKA, dat AS sinds 2003 uitgaf, zet zijn engagement voor een kritisch discours rond hedendaagse kunst en beeldcultuur echter onverminderd voort - vanaf nu weliswaar onder de gewijzigde vorm van een nieuwe publicatie.

Deze 'nieuwe' publicatie betreft het Engelstalige tijdschrift Afterall, dat in 1998 werd opgericht, en tot op heden werd uitgegeven door Central Saint Martins College of Art and Design in Londen en de School of Art van het California Institute of the Arts in Los Angeles - een institutionele tandem die vanaf 2008 door het MuHKA wordt versterkt.

Vanaf januari 2008 verschijnt Afterall driemaal per jaar, en zal in elk nummer ruim plaats worden geboden aan de reflexieve traditie die tot voor kort door AS werd belichaamd.Kunstenpunt

Steunpunt voor beeldende kunsten, podiumkunsten en klassieke muziek.