Skip to main content

Kristof De Clercq Gallery


De Clercq woont in een klein, modern wooncomplex in de Tichelrei, aan het AZ Sint-Lucas. In een gezellig binnenplaatsje onderhoudt hij een moestuin. De garage ernaast heeft hij zelf omgebouwd tot twee maagdelijk witte tentoonstellingsruimtes. Kunstenpunt

Steunpunt voor beeldende kunsten, podiumkunsten en klassieke muziek.