Skip to main content

Selectiecriteria

Overzicht audiovisuele en beeldende kunst

De databank audiovisuele en beeldende kunst van Kunstenpunt biedt een selectie van kunstenaars die een sterke link hebben met de (bovenlokale) Vlaamse en Brusselse kunstscene. Om deze database samen te stellen, baseren we ons op enkele selectiecriteria. Die selectiecriteria zijn zo opgesteld dat Kunstenpunt geen kwaliteitsoordeel velt over het gemaakte werk, maar de link met de (bovenlokale) Vlaamse en Brusselse kunstscene laat bepalen door de activiteit van de kunstenaar in die brede, regionale scene zelf. Het is helaas onvermijdelijk dat daarbij een aantal (types van) kunstenaars uit de boot vallen. Vandaar dat deze criteria ook niet “uitsluitend” worden toegepast; bij twijfel worden kernspelers uit de Vlaamse sector bevraagd.

Deze databank is niet de enige manier waarop Kunstenpunt audiovisuele en beeldende kunstenaars ondersteunt. Zo organiseren we voor jonge, opkomende of ingeweken kunstenaars en curatoren allerlei initiatieven zoals bezoekersprogramma’s en oriëntatiesessies. Meer weten? Contacteer Lissa Kinnaer.

Selectiecriteria

Wil je in ons overzicht opgenomen worden? Bekijk hieronder onze criteria.

1) Selectiecriteria voor kunstenaars

Je wordt als kunstenaar opgenomen in de databank als je uit Vlaanderen afkomstig bent of in Vlaanderen woont en betrokken bent bij het kunstgebeuren. Daarnaast moet je ook voldoen aan één of meerdere van de volgende criteria.

Of

  • Je hebt de voorbije vijf jaar een projectsubsidie of een beurs ontvangen van de Vlaamse Gemeenschap (Kunstendecreet) of een subsidie van het Vlaams Audiovisueel Fonds. Tussenkomsten voor buitenlandse publiek presentatiemomenten (TBPP) worden niet gezien als een projectsubsidie, aangezien hiervoor geen beoordelingscommissie samenkomt.

2) Selectiecriteria voor organisaties

Een organisatie wordt opgenomen in de databank als ze een gevestigde professionele werking heeft rond hedendaagse beeldende kunst en beantwoordt aan één of meerdere van de volgende criteria:

  • De organisatie wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap (Kunstendecreet).
  • De organisatie oefent activiteiten uit binnen de hedendaagse professionele beeldkunsten en heeft een bovenlokale uitstraling, cf. het overzicht van organisaties.

3) Selectiecriteria voor promotiegaleries

Vlaamse galeries kunnen opgenomen worden in de online databank als ze beantwoorden aan het volgende profiel:

  • De galerie is minstens één jaar open en heeft een aantal vaste kunstenaars die ze vertegenwoordigt. Ze voert promotie voor deze kunstenaars in binnen- en/of buitenland. Ze gaat een permanente samenwerking met hen aan door op regelmatige basis solotentoonstellingen te organiseren, door kunstenaars te ondersteunen en door hen dienstverlening en trajectbegeleiding aan te bieden.
  • De galerie is niet enkel op verkoop gericht, maar stimuleert de verankering van de kunstenaar binnen het professionele kunstenveld.

4) Selectiecriteria voor curatoren, critici en onderzoekers

Voor curatoren, critici en onderzoekers hanteren we geen selectiecriteria.

Denk je aan onze criteria te voldoen?

Ben je een kunstenaar?

Als je denkt aan de bovenstaande selectiecriteria te voldoen, dan nodigen we je uit om een cv op te sturen. Mail daarvoor met Martine De Jonge. Vermeld het jaartal en de omschrijving van de eventuele subsidies die je ontving binnen het Kunstendecreet en/of geef een overzicht van je tentoonstellingen in een professionele kunstenorganisatie met bovenlokale uitstraling in Vlaanderen.

Wil je een organisatie aan onze databank toevoegen?

Stuur naar Martine De Jonge een omschrijving van de organisatie, vermeld het jaartal en de omschrijving van de eventuele subsidies die de organisatie ontving binnen het Kunstendecreet en/of geef een overzicht van relevante activiteiten van de organisatie binnen de hedendaagse professionele beeldkunsten.

We bespreken de nieuwe aanvragen regelmatig en brengen je op de hoogte van onze beslissing. Word je afgewezen, dan kan je opnieuw een aanvraag doen zodra je voldoet aan de selectiecriteria.

Wat als je je activiteit stopzet?

Wanneer een kunstenaar of curator zijn activiteit stopzet of niet meer voldoet aan de criteria, dan worden zijn/haar gegevens uit het verleden niet verwijderd uit de databank, maar worden geen actuele gegevens meer toegevoegd.


Kunstenpunt

Steunpunt voor beeldende kunsten, podiumkunsten en klassieke muziek.