Skip to main content

fABULEUS


fABULEUS (Leuven) is een productiehuis voor dans en theater. Centraal staat de artistieke samenwerking tussen jong talent en ervaren makers: op het podium staan de ene keer jongeren, de andere keer jongprofessionelen. fABULEUS biedt hen de nodige omkadering om hun talent en artisticiteit als speler, danser of maker te ontwikkelen en heeft op dat vlak ook een internationale voorbeeldfunctie. fABULEUS bereikt met zijn producties een breed publiek van alle leeftijden, met speciale aandacht voor jongeren en kinderen.Kunstenpunt

Steunpunt voor beeldende kunsten, podiumkunsten en klassieke muziek.