Skip to main content

Time Festival


Timefestival is een tweejaarlijks multidisciplinair stadsfestival in Gent. De organisatie kende in de afgelopen 20 jaar verschillende gedaanten, maar de artistieke kwaliteit en het maatschappelijk engagement waren steeds belangrijke pijlers van de werking. In oktober 2009 vindt het allerlaatste Timefestival plaats.
Curatoren Els Dietvorst en Dirk Braeckman geven op hun manier invulling aan deze laatste editie. Daarna zal Timefestival een multidisciplinaire werkplaats voor mediakunsten worden, genaamd 'Time'.Kunstenpunt

Steunpunt voor beeldende kunsten, podiumkunsten en klassieke muziek.