Skip to main content

Museum Dr. Guislain


Museum Dr. Guislain is een cultureel ijkpunt met betrekking tot de geschiedenis van en actuele discussies over psychiatrie en geestelijke gezondheid, zorg, en kunst en waanzin. Met zijn gevarieerde werking stimuleert en voedt Museum Dr. Guislain het debat over psychische gezondheid en ziekte, en de manier waarop het onderscheid tussen beide door de tijd heen zowel bepaald werd door, als zelf ook bepalend was voor de culturele, maatschappelijke, wetenschappelijke en artistieke context. Het museum draagt op die manier bij tot een genuanceerde en veelzijdige benadering en bewustwording van de wijze waarop een samenleving omging en omgaat met personen en groepen die ze als anders beschouwt. Museum Dr. Guislain schrikt niet terug om beladen onderwerpen te benoemen en op eigenzinnige wijze te benaderen. Het museum streeft daarbij steeds naar verbinding – zowel in wat het presenteert, wie het wil bereiken, als in de manier waarop het museum dagelijks vorm krijgt.


Ontdek Museum Dr. Guislain ook onder:


Kunstenpunt

Steunpunt voor beeldende kunsten, podiumkunsten en klassieke muziek.