Skip to main content

wpZimmer


wpZimmer is een internationale werkplaats voor de kunsten, met een focus op performance, dans en hybride artistieke praktijken. De organisatie draait rond de noden van de artiesten, hun verlangen om te onderzoeken of te creëren en de ontwikkeling van hun vaardigheden en praktijken. Het open residentieprogramma ondersteunt een brede waaier van artiesten. Sommigen hebben een goed uitgeruste studio nodig met accommodatie voor hun team. Anderen hebben eerder een kleinere ruimte nodig om zich in hun onderzoek te verdiepen. Weer anderen willen liever een leesgroep organiseren, een dialoog over een bepaalde aanvraag of een dieptegesprek over hun volgende project. Met acht artiesten gaat werkplaats Zimmer een lange termijn relatie aan. Het doel is om hen in staat te stellen zich zelfstandig te organiseren. De aanpak is altijd flexibel en afgestemd op hun specifieke behoeften. Het omvat een artistieke dialoog, financieel en productiebeheer en verspreiding of netwerkondersteuning. wpZimmer deelt zijn infrastructuur met een tal van kleinere organisaties. Het is een levende, collectieve werkplaats waar contacten, kennis en ervaring worden gedeeld.

GezelschapKunstenpunt

Steunpunt voor beeldende kunsten, podiumkunsten en klassieke muziek.