Skip to main content

Buda Kunstencentrum


Kunstencentrum BUDA is een werkplek, een presentatieplatform en een filmhuis. Kunstencentrum BUDA schept een artistieke context waarin het verlangen van de kunstenaar om te creëren centraal staat. Daarvoor bouwt kunstencentrum BUDA het stadsdeel Buda mee uit tot een vruchtbare plek voor kunstenaars en tot een kruispunt voor creatieve, ondernemende personen/ organisaties en een divers publiek. Als werkplek, presentatieplatform en filmhuis wil kunstencentrum BUDA een voortrekkersrol spelen binnen de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai (en dus Noord-Frankrijk en Wallonië) en zodoende erkenning behouden en versterken op internationaal niveau.  Kunstencentrum BUDA vindt het belangrijk permanent aandacht te hebben voor binnen- en buitenlandse samenwerkingsverbanden, zowel binnen als (steeds vaker) buiten de kunstensector. Jaarlijks ontvangen we zo'n 300 kunstenaars of 75 gezelschappen die tijdelijk in Kortrijk komen wonen en werken. Ze overnachten in twee huizen in de stad en werken in een van de 5 studio’s in de Budatoren of 2 theaterzalen in de Budascoop. Een enthousiaste technische en artistieke ploeg medewerkers van BUDA (YES-team)  ondersteunen hen bij de creatie.Kunstenpunt

Steunpunt voor beeldende kunsten, podiumkunsten en klassieke muziek.