Skip to main content

Aifoon


aifoon onderzoekt de beweging, de dimensies en de reikwijdte van het luisteren op allerlei manieren: van korte smaakmakers tot diepgaande projecten en langdurige trajecten, op podia en in musea, in scholen en studio’s, in de stad en op “den buiten”, met specialisten maar vooral met het brede publiek. We vangen geluiden en gebruiken ze als grondstof voor artistieke producties en participatieve projecten zoals audiowandelingen, luistermassages en geluidscomposities. Maar even goed geven we vormingen of gaan we residenties aan.  

aifoon is ook zelf voortdurend in beweging: als een nomadische kunstenorganisatie zien we de wereld als ons werkveld. Co-creatie staat daarbij centraal: met verschillende partnerorganisaties, kunstenaars en het brede publiek, maar evengoed met spelers uit de jeugd-, onderwijs-, zorg-, architectuur-, leefmilieu- en stedenbouwsectoren. Enkel zo kunnen we samen bouwen aan een rijkere luistercultuur, en een artistiek en maatschappelijk discours ontwikkelen op vlak van luisteren, stilte en akoestiek.Kunstenpunt

Steunpunt voor beeldende kunsten, podiumkunsten en klassieke muziek.