Skip to main content

workspacebrussels


Workspacebrussels ondersteunt artistieke stemmen in het ontwikkelen van een duurzame praktijk. De organisatie biedt podiumkunstenaars een fijnmazig en flexibel werkkader dat gaat van werkruimte met budget en dramaturgische begeleiding over productie en administratie tot advies bij alle aspecten van ontwikkeling en creatie. Door kunstenaars te verbinden met programmatoren, partners en publiek fungeert workspacebrussels als een onmisbare schakel in het artistieke ecosysteem van onderzoek, productie en presentatie. 

Workspacebrussels is een open en nomadische structuur die bloeit dankzij talrijke samenwerkingen in de stad. Structurele partners maken studioruimte vrij voor de werking, waardoor de organisatie de bestaande infrastructuur in Brussel weet te optimaliseren. Daarnaast is de organisatie sterk verknoopt met Belgische en internationale opleidingen, kunsthuizen, festivals en creatieplekken. Samen vormen zij een rijkgeschakeerd netwerk dat een breed gedragen ondersteuning van kunstprojecten mogelijk maakt. 

Het is de kernopdracht van workspacebrussels om nieuwe artistieke ideeën en praktijken binnen de brede podiumkunsten te detecteren en te stimuleren. Artistieke ontwikkeling is het kloppende hart van de organisatie. Binnen het kunstenlandschap creëert workspacebrussels een artistieke vrijplaats, een open ruimte waar dwarsdenken, experimenteren, falen en opnieuw beginnen deel uitmaken van het proces dat tot artistieke creatie leidt. In dat proces neemt de organisatie verschillende rollen op, van facilitator tot bruggenbouwer. 

Binnen het artistiek programma is er zowel ruimte voor jonge artistieke praktijken als voor kunstenaars die al een bepaald traject hebben afgelegd. De organisatie heeft een scherp oog voor beloftevol kwalitatief werk en voor vernieuwende artistieke talen en vormen. Dit vertaalt zich in een artistiek profiel waarin naast dans, theater en performance ook een bijzondere focus ligt op transdisciplinair werk en op artistieke praktijken die zich op een meer directe manier tot de bredere samenleving verhouden. 

Voor een aantal projecten engageert workspacebrussels zich als uitvoerend producent en manager van projectsubsidies. Op die manier profileert de organisatie zich als een stabiele thuisbasis waar artistiek talent zich ten volle kan ontplooien en waar inhoudelijke diepgang samengaat met zakelijk engagement en fair practice. Die artistieke ‘thuis’ is gebouwd op openheid en vertrouwen: openheid voor wat nieuw, onconventioneel of nog onbekend is, en vertrouwen vanuit dialoog, betrokkenheid en transparantie. Workspacebrussels stelt zich op als een dynamische leeromgeving waar kunstenaars en medewerkers elkaar wederzijds bevragen en inspireren.


logo


Kunstenpunt

Steunpunt voor beeldende kunsten, podiumkunsten en klassieke muziek.