Skip to main content

MiramirO - Internationaal Straattheaterfestival Gent

MiramirO (foto GaetanDardenne)


Miramiro heeft een hart voor circus en ondersteunt de spreiding, (h)erkenning en ontwikkeling van deze kunstvorm. Het jaarlijkse vierdaags (inter)nationaal festival biedt een podium aan kunstenaars en projecten die circus in hun dna hebben en met een focus op de publieke ruimte. Met hoogstaande en vernieuwende festival programma's wil Miramiro mensen samenbrengen in gemeenschappelijke verwondering. Miramiro gaat op zoek en stimuleert vernieuwing binnen de kunstensector door het ondersteunen van nieuwe ideëen en creaties, ook in een internationale context.  Zowel op artistiek als op organisatorisch vlak streeft Miramiro ernaar toonaangevend te zijn en garant te staan voor kwaliteit en verrassing met dat tikkeltje eigenzinnigheid.Kunstenpunt

Steunpunt voor beeldende kunsten, podiumkunsten en klassieke muziek.