Skip to main content

Het Bos


Het Bos is een artistiek huis in een stad, een artistieke broedplaats waar kunst, sociale betrokkenheid en ontmoeting centraal staan. Het Bos geeft, in nauwe samenwerking met een breed netwerk van partnerorganisaties en individuen, vorm aan een urgent en relevant programma. Het Bos voorziet in ruimte voor repetities en residenties; voor concerten, voorstellingen en exposities; voor debatten, publiekskeukens, een bar en jongerenateliers. Het Bos kiest voor vernieuwing, durf en experiment. Het ziet schoonheid in verschil en betrekt bij haar huis een veelheid aan culturen. Kunstenpunt

Steunpunt voor beeldende kunsten, podiumkunsten en klassieke muziek.