Skip to main content

Sabam For Culture


SABAM is de Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers. 

Zij heeft tot doel het innen en verdelen, administreren en beheren (in de ruimste zin van het woord) van alle auteursrechten in België en in de andere landen waar wederkerigheidsovereenkomsten zijn gesloten (met onze zusterverenigingen, dat wil zeggen met de andere collectieve beheersverenigingen in de wereld). 

SABAM is een collectieve beheersvereniging en, voor alle duidelijkheid, een privé-bedrijf.
Ze is dus geen ministerie of een semi-overheidsbedrijf. 

De maatschappij, die in 1922 werd opgericht op initiatief van een aantal auteurs, groepeert momenteel duizenden auteurs uit alle disciplines. SABAM, dat vaak alleen maar met muziek wordt geassocieerd, is inderdaad een vereniging van componisten, maar ook van tekstschrijvers, uitgevers, dramaturgen, scenaristen, dialoogschrijvers, fotografen, auteurs van ondertitels, regisseurs, vertalers, romanciers, dichters, beeldhouwers, kunstschilders, tekenaars, choreografen…



Kunstenpunt

Steunpunt voor beeldende kunsten, podiumkunsten en klassieke muziek.