Skip to main content

KANAL - Centre Pompidou


KANAL – Centre Pompidou koestert de ambitie om een ruimte te scheppen voor cultuur en uitwisseling, om de Brusselse creatieve scène in beeld te brengen en om bij te dragen aan de culturele aantrekkingskracht van de hoofdstad. Dit ambitieuze project, gedragen door het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, wil aan Brussel een culturele pool geven die bijdraagt tot haar uitstraling als hoofdstad van Europa. In het kader van een tienjarige samenwerkingsovereenkomst met het Centre Pompidou, zal het toekomstige KANAL – Centre Pompidou niet alleen een museum voor moderne en hedendaagse kunst herbergen, maar ook de rijke collectie architectuur en stedenbouw van de stichting CIVA. Verschillende publieksruimtes zullen worden gebruikt voor allerlei culturele activiteiten, waaronder podiumkunsten.Kunstenpunt

Steunpunt voor beeldende kunsten, podiumkunsten en klassieke muziek.