Skip to main content

HET LAB

The Lab


HET LAB is een residentieel artistiek labo voor kunsten jong publiek in Hasselt, dat op drie niveaus werkt: INPUT (research, onderzoek, uitwisseling), PROCES (repetitie) en COPRODUCTIE.

Niveau 1: input

Op niveau 1 zet HET LAB in op de INPUT, de inspiratie, de uitwisseling, de artistieke dialoog. De productiedrang is hier ver weg, centraal staat immers het versterken van de eigen artistieke bagage. HET LAB werkt hiervoor een aantal formats uit: 
- themalab: één keer per jaar is er een thematisch artistiek labo waar internationale makers in dialoog en uitwisseling gaan om en rond dat thema
- exchange lab: één keer per jaar kunnen 3/5 Vlaamse makers in de studio gedurende drie dagen in artistieke uitwisseling gaan met makers van een crosscontinentaal gezelschap. Nadruk ligt daarbij op een niet-Europees gezelschap waardoor de bevraging van en het onderzoek naar elkaar métier, esthetische en artistieke visie en spelmethodiek voorwerp van exploratie worden. 
- festivalbezoeken: twee keer per jaar kunnen Vlaamse makers naar een buitenlands festival voor jong publiek, niet om te spelen maar om te kijken, in dialoog te gaan met andere makers, te netwerken.

Niveau 2: proces-development

HET LAB maakt 'residenties op maat': infrastructuur, omkadering/coaching en internationale netwerking. We voorzien inhoudelijke coaching, interne feedback en outside eyes op maat van de kunstenaar en de voorstelling.

HET LAB beschikt daarvoor over een appartement voor max. 6 personen en een werkplek van 100m². Voor technisch afmonteren in het productieproces kunnen residenten terecht in CCHA zelf. 

Niveau 3: product-development

HET LAB wil makers coproductioneel steunen met hun creatie, niet als zelfstandige producent, maar ondersteunend aan een gezelschap of een projectsubsidie. Deze coproductie bestaat uit afmonteermogelijkheden in CCHA (met technische ondersteuning), presentatie in programmering CCHA en/of Krokusfestival en een financiële coproductiebijdrage. Kunstenpunt

Steunpunt voor beeldende kunsten, podiumkunsten en klassieke muziek.