Skip to main content

Hans Theys


Hans Theys is een twintigste-eeuws filosoof, kunstcriticus en curator. Hij maakte een vijftigtal tentoonstellingen, schreef en ontwierp tientallen boeken over het werk van hedendaagse kunstenaars en publiceerde honderden essays, interviews en recensies in boeken, catalogi en tijdschriften. Al deze publicaties zijn gebaseerd op samenwerkingen of gesprekken met de kunstenaars in kwestie. In 2019 verschenen de boeken ‘De Verdubbeling / The Doubling’ (96 p. Ned. en Eng., Academie Antwerpen), ‘Hors Commerce’ (112 p. Ned. en Fr., Galerie Ronny Van de Velde), ‘Vrijheid Vandaag’ (112 p. Ned., Tornado Editions) en de driedelige publicatie ‘Knockando’ (Ned. 464 p.), 'Ce que c’est’ (Fr. 464 p.) en ‘Form Vision’ (Eng. 464 p., bestaande uit interviews met veertig vooraanstaande kunstenaars. Theys doceert aan de Koninklijke Academies van Antwerpen en Gent en is hoofddocent aan de AARS (Antwerp Artist Run School).Kunstenpunt

Steunpunt voor beeldende kunsten, podiumkunsten en klassieke muziek.