Skip to main content

Laurent Liefooghe

Border Square 02


Sinds enkele jaren werkt Laurent Liefooghe aan een eigenzinnig oeuvre dat balanceert op de grens tussen beeldende kunst en architecturaal onderzoek. Centraal in zijn werk staan de 'negatieve' kanten van architectuur zoals representatie, obstructie, exclusie van het leven, enzovoort. Hij is geïnteresseerd in anti-posities en machtsdaden. Zijn installaties zijn daarom vaak opzettelijk obstructief en rigide. Ze bemoeilijken bijvoorbeeld de bewegingen van het publiek, dat daardoor gedwongen wordt te zoeken naar een eigen manier om in de ruimte te verblijven. Ook zijn onderzoek naar monumentaliteit past binnen die fascinatie voor het 'negatieve'. Hoewel hij zeer kritisch staat ten opzichte van het hyperrepresentatieve en dwingende regime ervan, probeert hij toch bruikbare krachten uit het concept te puren. Als (re)presentatie van een collectief verlangen of een collectieve kracht is het monument voor hem een 'onmogelijke noodzaak'. 


Border Square 02
Multiplications 01
Multiplications 02


Kunstenpunt

Steunpunt voor beeldende kunsten, podiumkunsten en klassieke muziek.