Skip to main content

Ermias Kifleyesus

Ermias Kifleyesus


‘... In het werk van Ermias Kifleyesus is er een gedrevenheid om een beeld van de wereld in de ruimte van zijn werk binnen te trekken. Hierbij gaat het niet om een afbeelding of voorstelling, maar worden fragmenten uit de wereld gebruikt om vat te krijgen op, of een neerslag te geven van, het mysterie van de realiteit rondom ons. In de hedendaagse maatschappij vandaag, de wereld waarin Kifleyesus zich beweegt, leven noties als multiculturaliteit, migratie, globalisatie, overconsumptie en de overbevolking van grootsteden. Ze vormen impliciet de achtergrond waartoe zijn werk zich verhoudt, wiens elementen de kunstenaar zich toeëigent en eigen maakt.’ ... Eva Wittocx


Ermias Kifleyesus
Ermias Kifleyesus
Ermias Kifleyesus


Kunstenpunt

Steunpunt voor beeldende kunsten, podiumkunsten en klassieke muziek.