Skip to main content

Johan Pas


Johan Pas (°1963) is doctor in de kunstwetenschappen. Zijn onderzoeksgebied is dat van de tentoonstellings- en publicatiegeschiedenis van de 20ste eeuwse avant-gardes, neo-avant-gardes en postmodernismen. Over deze thema’s doceert, cureert en publiceert hij uitvoerig. Zijn meest recente boeken zijn Artists' Publications: The Belgian Contribution (Koenig Books, 2017) en Guillaume Bijl. Multiples & Editions (Koenig Books, 2021, met David Vermeiren). Beide gingen vergezeld van een tentoonstelling. In 2015 richtte hij CRAP op (Collection for Research on Artists’ Publications), een representatieve verzameling avant-garde en kunstenaarspublicaties en efemera, van 1888 tot vandaag. Johan Pas doceert aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen. Sinds 2017 staat hij aan het hoofd van deze instelling.  

 Kunstenpunt

Steunpunt voor beeldende kunsten, podiumkunsten en klassieke muziek.