Skip to main content

Renzo Martens

Episode 3


Sinds enkele jaren werkt Renzo Martens aan een serie van drie films, die pogen de wereld te verklaren vanuit de functie die hij voor de kijker bekleedt. Een werk dat de verhouding tussen kijkers en bekekenen wil onderzoeken, eerder dan er zich aan te onderwerpen, kan het zich niet veroorloven af te beelden. Deze films pogen externe fenomenen daarom niet af beelden, maar die fenomenen, in hun interne werking, zelf te zijn.
De eerste in die serie, 'Episode 1', is de registratie van Martens activiteiten in Tsjetsjenië. Het werk werd eind 2003 voor het eerst getoond bij Galerie Fons Welters te Amsterdam. Een voorfilm van 'Episode 3' werd in 2008 getoond in de Appel in Amsterdam, op Manifesta 7 en op de eerste Brussel Biënnale. 


Episode 3
Episode 1
Frieze 'A picture of' 1
Frieze 'A picture of' 2
Volks 'Egotrip door'


Kunstenpunt

Steunpunt voor beeldende kunsten, podiumkunsten en klassieke muziek.