Katleen Vermeir

  • kunstenaar
1973
Bornem
België

Beurzen (selectie)

Het werk van Katleen Vermeir richt zich voornamelijk op de verborgen lagen van bepaalde (architecturale) omgevingen en op de relatie tijd/ ruimte en de manier hoe die ervaren wordt. Dat kan zich zowel vertalen in het voelbaar maken van tijd, als het op subjectieve wijze in kaart brengen van de geschiedenis van een plaats. Het verband tussen de ruimtelijke en tijdsgebonden dimensies is steeds het lichaam. In sommige van Vermeirs installaties en in situ tekeningen worden de mogelijke, parallelle geschiedenissen van plaatsen gereconstrueerd, waarbij de toeschouwer uitgenodigd wordt om een ruimtelijke ontdekkingstocht te ondernemen naar het verleden, heden en toekomst van de plaats. Daardoor ontwikkelt de bezoeker een ruimtelijk inzicht door zijn eigen lichamelijke aanwezigheid. In het videowerk dat de stad thematiseert, wordt het samenbrengen van de geschiedenis en het geheugen van de straten, pleinen en gebouwen zichtbaar gemaakt en verder aangevuld met herinneringen en gezichtspunten van de inwoners.

Fout ontdekt op deze pagina?
Laat het ons weten.