Skip to main content

Kendell Geers

Mene Mene (WriteRiteRiotRot) IX


Kendell Geers maakt rauwe, confronterende kunst die de toeschouwers wil wakker schudden uit hun lethargie door zekerheden in vraag te stellen. Het werk van Geers mag niet gereduceerd worden tot politieke kunst, ook al verwijst hij in zijn angstaanjagende en beklemmende universum naar het apartheidsregime dat zijn geboorteland decennia in de greep heeft gehouden. Zijn oeuvre wordt gekenmerkt door een sterke visuele taal en het gebruik van geladen objecten zoals prikkeldraad, explosieven, glasscherven, body bags, zwaailichten... .Daarbij worden thema's aangekaart zoals discriminatie, politieke verdrukking, sociale ongelijkheid, seks, geweld, postkolonialisme, ... Geers is een 'art terrorist' die het idee van galerie als veilige haven wil ondermijnen. Zo installeerde hij bij groepstentoonstellingen een grote afsluiting onder hoogspanning en liet hij bij een tentoonstelling in Glasgow één van de museummuren ontploffen. Door zijn werk kan de toeschouwer de beklemming van het geweld fysiek ervaren.


Mene Mene (WriteRiteRiotRot) IX
In advance of a broken arm
Master Mistress of my Passion (VI)
Mutus Liber 50
A rose by any other name
FuckFace (Kendell Geers)
Kannibale (I.N.R.I)26
Numb Skull
The Time of the Harvest
Terrorealismus
The treason of Images (WTC1)
Brick
Selfportrait
T.W.Batons (Pentagram)
Bloody Hell (version 2)


Kunstenpunt

Steunpunt voor beeldende kunsten, podiumkunsten en klassieke muziek.