Skip to main content

Patrick Keulemans

A la recherche du temps perdu proust


Het beeldend werk van Patrick Keulemans vertrekt van een fascinatie voor taal en communicatie. De (on)mogelijkheid van taal als metafoor voor de (on)mogelijkheid van communicatie. Het verdwijnen van talen, culturele diversiteit, de kwetsbaarheid van het individu in een globaliserende wereld, de homogeniserende effecten van de sociale media: het zijn thema’s die hij aansnijdt. Achter de verfijnde en heldere 'look’ van zijn werken schuilt vaak een complex netwerk van vragen en existentiële twijfels. Over frustraties, macht en onmacht, vergankelijkheid en menselijke zwakheid. Over de noodzaak en het onvermogen van communicatie en van leven-in-relatie, over religies en hun invloed op onze taal en cultuur. Zijn associatief denken vertaalt hij in een beeldend universum met een sterk vormgevend karakter dat vaak doortrokken is van ironie, kritiek en reflectie.


A la recherche du temps perdu proust
Another brick in de wall
De goudzoeker
Flag for diversity
Gouden gids
Pong pong
Prostylon 1 & 2
So cheap
Soundscape 1
Soundscape 2
Thanks to a window
Transplantoux
Writer's block 1
Writers's block 2
Alles ging zo voorbij
Voorlezing 48 bis
Het ongeweten
Peptalk detail
Peptalk boek
Wat zonder regie van religie
Belief and disbelief
Draft for an anti-text book
Write history
Video Koersk
Writers's block
In dialoog met Mark Manders
Speech is silver
Silence is golden
Patrick Keulemans - Schrijfoefening, 2011


Kunstenpunt

Steunpunt voor beeldende kunsten, podiumkunsten en klassieke muziek.