Skip to main content

Patrick Keulemans

Belief and disbelief


Het beeldend werk van Patrick Keulemans vertrekt van een fascinatie voor taal en communicatie. De (on)mogelijkheid van taal als metafoor voor de (on)mogelijkheid van communicatie. Het verdwijnen van talen, culturele diversiteit, de kwetsbaarheid van het individu in een globaliserende wereld, de homogeniserende effecten van de sociale media: het zijn thema’s die hij aansnijdt. Achter de verfijnde en heldere 'look’ van zijn werken schuilt vaak een complex netwerk van vragen en existentiële twijfels. Over frustraties, macht en onmacht, vergankelijkheid en menselijke zwakheid. Over de noodzaak en het onvermogen van communicatie en van leven-in-relatie, over religies en hun invloed op onze taal en cultuur. Zijn associatief denken vertaalt hij in een beeldend universum met een sterk vormgevend karakter dat vaak doortrokken is van ironie, kritiek en reflectie.


Belief and disbelief
In dialoog met Mark Manders
Silence is golden
Speech is silver
Write history
Writers's block
Draft for an anti-text book
Het ongeweten
Wat zonder regie van religie
Alles ging zo voorbij
Patrick Keulemans - Schrijfoefening, 2011
Peptalk boek
Peptalk detail
Video Koersk
Voorlezing 48 bis


Kunstenpunt

Steunpunt voor beeldende kunsten, podiumkunsten en klassieke muziek.