Steven Messiaen

  • kunstenaar
1975
Kortrijk
België
'De kunstenaarspraktijk van Steven Messiaen vertaalt zich hoofdzakelijk in drie luiken: schilderijen, prints en sculpturale installaties. Niettegenstaande men vaak geneigd is om een duidelijk onderscheid te maken tussen deze verschillende artistieke disciplines, zou het in dit geval afbreuk doen aan de cohesie van het beeldend oeuvre. Messiaen hanteert elk medium immers op een vrijelijke en corresponderende wijze, wat dikwijls resulteert in een vruchtbare kruisbestuiving. Zelf omschrijft de kunstenaar zijn gevarieerd repertorium als een soort 'huiselijke' situatie, waar velerlei soorten objecten met een specifieke functie (i.e. een bed, koelkast, wasmachine, etc.) afzonderlijk naast elkaar bestaan onder eenzelfde noemer: huis. Zijn keuze voor een interdisciplinaire werkmethode kan aldus verklaard worden door de wijze waarop Messiaen verscheidene media schijnbaar grenzeloos met elkaar in dialoog laat treden om aansluitend tot een harmonieus totaalbeeld te komen. Zo beschouwt hij zijn schilderijen als ‘studies naar objecten’, waarbij de vrijheid van de schilderkunst zich uitstekend leent tot het ontwerpen van ruimtelijk werk. Daaropvolgend tast Messiaen de mogelijkheden in de driedimensionale werkelijkheid af, rekening houdend met de onvermijdelijke zwaartekrachtfactor. In het verlengde hiervan onderzoekt hij eveneens het concept om objecten uit evenwicht te brengen zonder enige vorm van materiële manipulatie, opdat met minimale middelen een maximale spanning tot stand gebracht kan worden....'
 
 Wouter De Vleeschouwer, Gent, 2015

Fout ontdekt op deze pagina?
Laat het ons weten.