Skip to main content

croxhapox

croxaphox


croxhapox is sinds 1990 een niet-commercieel platform voor actuele kunst in Gent. Nu het niet langer over een eigen vaste locatie beschikt, benut het de troeven van een ‘zwervend’ platform. Als organisator/curator onderzoekt croxhapox alternatieve manieren van tonen, en dit in samenwerking met particuliere en openbare, culturele en niet-culturele partners. Ook de publieke ruimte wordt ingenomen in dit nomadisch parcours. croxhapox houdt zijn oorspronkelijk DNA van artistiek labo aan: het zet experimentele kunstprojecten op waar de kunstenaars rechtstreeks betrokken worden. croxhapox wil een forum zijn voor uitwisseling en ontwikkeling van artistieke praktijken en netwerk. Tijdens deze wisselwerkingen wil zij ook haar institutionele en inhoudelijke positie als (Gentse) kunstinstelling onderzoeken en herdefiniëren met aandacht voor de precaire situatie van de kunstenaar en croxhapox als artist-run kunstenorganisatie.Kunstenpunt

Steunpunt voor beeldende kunsten, podiumkunsten en klassieke muziek.