Skip to main content

Kunstenwerkplaats


Kunstenwerkplaats vzw (KWP) is een experimenteerruimte en ontwikkelingsplatform voor artistiek onderzoek, in de schoot van 2 gemeenschapscentra Pianofabriek en Elzenhof, in een netwerk van 22 Brusselse GC’s.

KWP creëert een microkosmos waar internationaal en lokaal elkaar ontmoeten en nieuwe esthetieken en ideeën elkaar kruisen. We zetten in op de ondersteuning van podiumkunstenaars die de grenzen van hun discipline verleggen. Onze focus ligt op kunstenaars die nog geen duidelijke discipline, statuut, plek in het veld of structuur hebben.

KWP zet in op ontwikkeling met professioneel omkaderde residenties en noodzakelijke productie-ondersteuning van eerste onderzoeken en nieuwe creaties. We ontwikkelen een meerjarige trajectondersteuning op maat voor 10 à 15-kunstenaars/collectieven: van bij het eerste artistiek gesprek en de kennismakingsresidentie, over (niet-resultaatgericht) onderzoek en de realisatie van de eerste producties, tot het organiseren van de doorstroom naar grotere huizen en het opzetten van eigen structuren.Kunstenpunt

Steunpunt voor beeldende kunsten, podiumkunsten en klassieke muziek.