Skip to main content

P.A.R.T.S.


P.A.R.T.S. is eerst en vooral een artistiek project. Het curriculum is gebaseerd op de veelzijdige artistieke praktijk van Anne Teresa De Keersmaeker en andere choreografen. Tegelijk is P.A.R.T.S. een laboratorium voor de toekomst. Kunstenaar worden kan je niet leren – maar we hopen alleszins wel dat het materiaal dat wordt aangeboden de studenten confronteert en uitdaagt, dat het hen stimuleert om hun eigen ideeën te vormen, dat het een productieve basis vormt voor hun toekomstige artistieke praktijk. Kortom, P.A.R.T.S. wil een plek zijn waar een kritisch en creatief kunstenaarschap kan wortelen.

Om het professionele veld van hedendaagse dance te kunnen betreden en zich als jonge maker staande te houden, is een behoorlijke uitdaging. Hoe preciezer en gearticuleerder de visie en praktijk op het moment dat je het veld in gaat, hoe beter de kansen zijn om een duurzame carrière op te bouwen. Het STUDIOS programma wil jonge dansmakes ruimte, tijd en concentratie geven om een persoonlijke creatieve praktijk uit te bouwen in het hedendaagse danslandschap. 

Het biedt:
- vaardigheden om de praktijk te verdiepen, in vraag te stellen en te vernieuwen
- nieuwe perspectieven, ook uit andere disciplines and culturele achtergronden, om hun visie te verbreden
- theoretische tools om de articulatie van hun ideeën en praktijk te verscherpen
- coaching, uitwisseling en dialoog om nieuwe inzichten te verwerven over het eigen werk en de methodologie
- een netwerk van gelijkgezinden om research en praktijken mee te delen.Kunstenpunt

Steunpunt voor beeldende kunsten, podiumkunsten en klassieke muziek.