Skip to main content

C-TAKT


C-TAKT is een platform voor transdisciplinaire kunsten en een referentiehuis voor transdisciplinair talent. Deze relatief jonge werkplaats is gegroeid vanuit de nood aan een plek waar ‘hybride praktijken’ en transdisciplinaire kunstenaars zich in alle rust kunnen ontwikkelen. C-TAKT kreeg vanaf 2017 werkingsmiddelen vanuit het kunstendecreet. De focus lag toen op nieuwe makers en kunstenaars die transdisciplinair werk maakten. Het project werd een gezamenlijke inspanning van de werkplaats C-mine te Genk en TAKT Dommelhof te Pelt. Vanuit de werkplaats C-mine lag de nadruk vooral op de nieuwe makers en vanuit TAKT Dommelhof vooral op transdisciplinair werk. Dommelhof werd ingezet als residentiele werkplek en C-mine was eerder het podium voor onze presentaties.

Vandaag ligt de focus van C-TAKT nadrukkelijk op de transdisciplinaire kunsten. Steeds meer kunstenaars zoeken vandaag de grenzen van de kunstdiciplines op en gaan deze verleggen of zelfs overstijgen. Zo ontstaan er nieuwe manieren om zich uit te drukken die niet zo maar te categoriseren zijn binnen een bepaalde discipline. Door deze kunstenaars te ondersteunen wil C-TAKT de ontwikkeling en realisatie van transdisciplinaire projecten kansen geven.

Almaar meer kunstenaars maken werk waarbij het voornaam is om verschillende tussenstadia te doorlopen of werken rond een thematiek in een cyclus die over meerdere jaren loopt. Aan het eindproduct gaat vaak een lang proces van vooronderzoek aan vooraf. Kunstenaars hebben dit nodig om gestalte te geven aan hun ideeën en zich in hun ‘hybride’ praktijk te verdiepen. C-TAKT kiest er voor om kunstenaars en producties ook in hun onderzoeks- en ontwikkelingsfase te ondersteunen.

C-TAKT heeft haar thuisbasis in Provinciaal Domein Dommelhof, ooit opgericht als éérste Vlaamse cultuurcentrum en in de voorbije 50 jaar geëvolueerd naar een organisatie met een uitgesproken artistiek profiel van vernieuwing, eigenheid en kwaliteit. C-TAKT handelt als onderzoeks- en creatieplatform binnen een ruimer netwerk van partners.

Visie

C-TAKT kiest resoluut voor kunstenaars die de geijkte paden verlaten. C-TAKT gelooft dat een kunstenlandschap met evenwaardige participatiekansen voor elke burger nood heeft aan creatieve innovatie en een out of the box-strategie. Vanuit de overtuiging dat hybride en procesmatige kunstpraktijken, cross-sectorale creatie en transversale presentatie een nieuw publiek genereren en zo cultuurparticipatie verbreden, geeft C-TAKT transdisciplinaire kunsten maximale kansen.

Al decennialang zien we in Vlaanderen zeer constante cultuurparticipatiecijfers. We kunnen tamelijk goed voorspellen wie naar theater en naar concerten gaat en wie amper participeert aan het aanbod. Variabelen die van doorslaggevende aard zijn om cultuurdeelname te voorspellen zijn cultureel kapitaal, sociaal kapitaal en cultuurparticipatiehistoriek (bv. van de ouders). Ondanks aanzienlijke en aanhoudende inspanningen om het cultuurpubliek te verbreden, zien we dat de publiekssamenstelling in de cultuurhuizen ongeveer gelijk blijft.

Verdergaand op de vaststelling dat cultuurparticipatie in Vlaanderen een zeer stabiele en voorspelbare ongelijkheid vertoont, kiest C-TAKT voor kunst die tracht om vaste patronen te verbreken en een breder publiek te betrekken.

Missie

C-TAKT is het referentiehuis voor transdisciplinaire kunst waar ontwikkeling, creatie en presentatie maximaal ondersteund worden. Georganiseerd als platform bundelen we de krachten met tal van partners om via innovatieve processen en projecten het cultuurpubliek te verbreden. C-TAKT geeft deze missie vorm in vijf strategische doelstellingen.

C-TAKT wil de transdisciplinaire kunsten als ‘discipline’ verder helpen ontwikkelen en haar belang en potentieel binnen het kunstenveld en de samenleving in de kijker zetten.

C-TAKT zet de kunstenaar centraal en biedt ondersteuning op maat voor ontwikkeling en productie van transdisciplinaire kunsten.

C-TAKT wil impact genereren door transdisciplinaire kunsten te tonen aan een publiek in diverse presentatieformats.

C-TAKT is een Vlaams en internationaal platform voor ontmoeting en verbinding.

C-TAKT streeft ernaar om een gezonde en transparante kunstenorganisatie te zijn waar kunstenaars en partners op vertrouwen.

Foto: Pedro Morato Gaboa

 Kunstenpunt

Steunpunt voor beeldende kunsten, podiumkunsten en klassieke muziek.