Skip to main content

K.A.K. - Koekelbergse Alliantie van Knutselaars


K.A.K. (kort voor Koekelbergse Alliantie van Knutselaars) is een los-vast verbond van theatermakers, knutselaars, muzikanten, denkers en andere sjoemelaars. K.A.K. organiseert zijn eigen werkomstandigheden en zoekt naar nieuwe vormen van creatie, presentatie en ontmoeting. K.A.K. creëert steeds een gemeenschappelijk platform om met elkaar en de ander in dialoog te gaan.

K.A.K. ontstond in 2013 en 2014 uit momenten waarop een groep spelers en makers uit Brussel hun ruw en ongepolijst werk aan elkaar en een publiek toonden. Ze waren op zoek naar een manier om, zonder middelen of prestatiedruk, maar uit goesting en noodzaak, te vertellen hoe en waar ze stonden. Deze K.A.K.-sessies waren een kruisbestuiving tussen de verschillende deelnemers, die in wisselende combinaties en formaties een aantal toonmomenten na elkaar speelden. Spelers en makers verbleven vooraf één week samen in het gebouw van het K.A.K. (Koninklijk Atheneum Koekelberg). Van deze school leidden ze daarna hun naam af. Kunstenpunt

Steunpunt voor beeldende kunsten, podiumkunsten en klassieke muziek.