Skip to main content

Lawrence Malstaf

Foto: Dirk Pauwels - Courtesy: Galerie Fortlaan 17


Bij de installaties van Lawrence Malstaf (°1972, Brugge) is de ervaring 'being in the middle' van groot belang. In zijn installaties kan de bezoeker zelf concrete of abstracte situaties ervaren. In plaats van de indirecte ervaring van de getuige bij een performance (iemand anders' beleving) of een foto (een uitwendig object), wordt de bezoeker een essentieel lichamelijk onderdeel van wat er gebeurt en beleeft hij of zij dit van binnen uit, in plaats van het te denken of te interpreteren van buiten af. Dit laatste komt pas nadien. Het zijn dus geen statische beelden of momentopnamen. Het zijn mechanismen die een proces op gang brengen, materialen, voorwerpen of een ruimte in beweging brengen . Het zijn levende installaties en in die zin zijn ze vergelijkbaar met een performance. Het zijn handelingen in 'loop' met een tijdsduur die weliswaar afhankelijk is van de bezoeker.


Foto: Dirk Pauwels - Courtesy: Galerie Fortlaan 17
Foto: Dirk Pauwels, courtesy: Galerie Fortlaan 17 - Gent
Foto: Dirk Pauwels - Courtesy: Galerie Fortlaan 17


Kunstenpunt

Steunpunt voor beeldende kunsten, podiumkunsten en klassieke muziek.