Skip to main content

Provinciaal Cultuurhuis De Warande


Provinciaal Cultuurhuis de Warande is een presentatie- en productieplek voor podiumkunsten en beeldende kunst. De Warande biedt een breed programma aan voorstellingen, concerten, tentoonstellingen en verschillende andere projecten, en heeft ook een uitgebreide residentiewerking die in de eerste plaats gericht is op het ondersteunen van jonge makers. 

Het hart van de residentiewerking van de Warande is de Houten Zaal. Deze repetitieruimte met daglicht en een zwevende dansvloer meet twaalf op tien meter. De Warande nodigt vooral jonge artiesten en kunstenaars uit die vaak zonder of met een projectsubsidie eigen werk maken. Er is extra aandacht voor artiesten uit de regio. De Houten Zaal wordt kosteloos ter beschikking gesteld voor een periode van één tot vier weken. Technische ondersteuning is mogelijk. Kunstenaars kunnen aansluitend op een residentieperiode een try-out of presentatie van de creatie in eigen beheer organiseren.

Naast de Houten Zaal, die voorbehouden is als repetitieruimte, stelt de Warande in luwe periodes (bv. schoolvakanties) de twee podiumzalen Kuub en Schouwburg graag ter beschikking van artiesten die (veelal zonder technische ondersteuning) in residentie komen.

Met het Artist in Residence-programma ondersteunt de Warande een heel seizoen een jonge kunstenaar uit Turnhout of de regio. Samen met deze kunstenaar of artiest wordt een jaarprogramma samengesteld. Dit programma omvat zowel creatie als presentatie. In het verleden waren zowel muzikanten, theatermakers als beeldende kunstenaars Artist in Residence in de Warande. 

De Warande maakt tevens deel uit van een netwerk van organisaties dat een nieuwe, multidisciplinaire residentiewerking in de regio wil opstarten. Kern van deze residentiewerking is netwerking en samenwerking, zowel binnen als buiten de culturele sector, door zowel artistieke als niet-artistieke organisaties.

Contact:
Podiumkunsten: bert.heylen@warande.be
beeldende kunsten: annelies.nagels@warande.beKunstenpunt

Steunpunt voor beeldende kunsten, podiumkunsten en klassieke muziek.